Menu

Regionalny port lotniczy Przemyśl- Bieszczady

Kampania Instytutu Ekonomicznego na rzecz ożywienia Portu Lotniczego Przemyśl- Bieszczady

Samorządowcy chcą reaktywować stare lotnisko w Krajnej koło Birczy

lubuskielotnisko

Samorządowcy chcą reaktywować stare lotnisko w Krajnej koło Birczy. Kilka organizacji jest zainteresowanych uruchomieniem spółki lotniskowej.

Sprawie reaktywacji lotniska poświęcone było spotkanie zorganizowane z inicjatywy wójta gminy Bircza.

Przed laty lotnisko było wybudowane na potrzeby byłego rządowego ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie. Od wielu lat nie jest użytkowane.

Obecnie teren lotniska formalnie należy do Lasów Państwowych. Ta instytucja przekazałaby teren gminie Bircza, a gmina udostępniła spółce lotniskowej.

Do rozwiązania pozostają kwestie prawne. Zagubione zostały dokumenty potwierdzające to, że Lasy Państwowe są właścicielem tego terenu.

Reaktywacją lotniska zainteresowana jest gmina Bircza, ośrodek wypoczynkowy w Arłamowie, Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, Związek Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, Konwent Wójtów Powiatu Przemyskiego i mniejsze organizacje lokalne.

Projekt reaktywacji lotniska jest wpisany do strategii rozwoju województwa podkarpackiego. Są szanse na zdobycie dofinansowania z Unii Europejskiej.

Nowiny Rzeszów , 2007 r.

© Regionalny port lotniczy Przemyśl- Bieszczady
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci