Menu

Regionalny port lotniczy Przemyśl- Bieszczady

Kampania Instytutu Ekonomicznego na rzecz ożywienia Portu Lotniczego Przemyśl- Bieszczady

Port który czeka na zagospodarowanie

lubuskielotnisko
(...) Na ponowne zagospodarowanie czeka lotnisko w Krajnej koło Arłamowa, posiadające asfaltowy pas startowy długości 1250 m i szerokości 100 m. Lądowanie tutaj uniemożliwia brak homologacji. W minionej epoce w Krajnej siadały samoloty przywożące do rządowego ośrodka wypoczynkowego w Arłamowie przedstawicieli ówczesnej władzy. Dzisiaj lotnisko jest własnością Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. (...)

© Regionalny port lotniczy Przemyśl- Bieszczady
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci