Menu

Regionalny port lotniczy Przemyśl- Bieszczady

Kampania Instytutu Ekonomicznego na rzecz ożywienia Portu Lotniczego Przemyśl- Bieszczady

Odpowiedź w sprawie reaktywacji portu lotniczego

lubuskielotnisko

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 440

w sprawie ponownego uruchomienia lotniska pasażerskiego w Krajnej w woj. podkarpackim

   Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na zapytanie poselskie posła Janusza Maksymiuka, znak: SPS-024-440/06, w sprawie ponownego uruchomienia lotniska pasażerskiego w Krajnej w woj. podkarpackim, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Transportu i Budownictwa z zadowoleniem wita inicjatywy takie jak dotycząca reaktywowania lotniska w miejscowości Krajna jako lotniska przeznaczonego dla regionalnego ruchu lotniczego.

   Odpowiadając na pierwsze zapytanie posła Janusza Maksymiuka, dotyczące rozwoju ruchu pasażerskiego poprzez uruchamianie lotnisk lokalnych, w tym lotnisko w Krajnej, uprzejmie informuję, że koncepcja ponownego uruchomienia lotniska w miejscowości Krajna, położonego w rejonie miejscowości wypoczynkowej Arłamów, będzie brana pod uwagę w zakresie tematyki związanej z ˝Programem rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych˝. Program ten zostanie przygotowany przez zespół powołany w styczniu br. przez Ministra Transportu i Budownictwa i przedłożony Radzie Ministrów do przyjęcia w IV kwartale br. Program będzie zawierał koncepcję rozwoju infrastruktury lotniskowej w kraju jako elementu sieci transportowej w powiązaniu z infrastrukturą transportu kolejowego i drogowego. Jego częścią składową będzie program rozwoju sieci lotnisk o znaczeniu regionalnym i lokalnym.

   W odpowiedzi na pytanie dotyczące zainteresowania PP Porty Lotnicze uruchamianiem lotnisk lokalnych informuję, że ww. przedsiębiorstwo prowadzi samodzielną politykę gospodarczą i może wchodzić w spółki prawa handlowego z podmiotami zainteresowanymi zarządzaniem lotniskami regionalnymi.

   Odpowiadając na pytanie w sprawie programu wsparcia dla inicjatywy uruchamiania lotnisk lokalnych, przewidzianego w działaniach Ministerstwa Transportu i Budownictwa, informuję, że oprócz przygotowywanego obecnie ww. ˝Programu rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych˝ resort prowadzi następujące prace, których tematyka związana jest z uruchamianiem i funkcjonowaniem lotnisk lokalnych.

   1. ˝Program wykorzystania środków funduszy europejskich w latach 2007-2013 na rozwój infrastruktury lotniczej˝, który określi możliwości i zasady korzystania ze środków unijnych na cele rozwoju infrastruktury lotniczej. Prace nad programem zostaną zakończone w kwietniu br.

   2. Nowelizacja ustawy Prawo lotnicze oraz innych aktów normatywnych dotyczących lotnictwa cywilnego przewiduje m.in. zmniejszenie obciążeń dla lotnisk lokalnych, zniesienie biurokratycznych utrudnień w funkcjonowaniu tej gałęzi transportu i stworzenie łatwiejszego dostępu do usług sektora lotniczego szerokim rzeszom konsumentów i użytkowników statków powietrznych. Zakończenie prac i nowelizacja ustawy planowane są na październik br.

   Jednocześnie pragnę poinformować, że organem właściwym dla wdrożenia procedury uruchamiania lotniska jest Urząd Lotnictwa Cywilnego, w którym, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. nr 130, poz. 1112, z późn. zm.), należy uzyskać zezwolenie na założenie lotniska.

   Naszym zdaniem kluczowe znaczenie dla realizacji projektu uruchomienia lotniska w miejscowości Krajna będzie miało opracowanie biznesplanu przedsięwzięcia oraz pozyskanie źródeł jego finansowania wspierających działania ukierunkowane na rozwój tego lotniska i jego strefy okołolotniskowej.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Eugeniusz Wróbel

   Warszawa, dnia 6 marca 2006 r.

© Regionalny port lotniczy Przemyśl- Bieszczady
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci