Menu

Regionalny port lotniczy Przemyśl- Bieszczady

Kampania Instytutu Ekonomicznego na rzecz ożywienia Portu Lotniczego Przemyśl- Bieszczady

Dawne rządowe lądowisko w Krajnej niszczeje, zamiast służyć biznesmenom, zamożnym turystom i miłośnikom lotnictwa

lubuskielotnisko

Źródło: Super Nowości 2003- 10

Jest lotnisko, lecz nieczynne

 

Lasy Państwowe: Władze gminy Bircza chcą uratować przed kompletną dewastacją 1200-metrowy pas startowy lotniska w Krajnej, na którym nadal, choć sporadycznie, nielegalnie lądują niewielkie samoloty.

 

Kilka lat temu zagospodarowaniem lotniska byli zainteresowani krajowi i zagraniczni przedsiębiorcy, którzy jednak nie dogadali się w tej sprawie z zarządzającymi tym terenem leśnikami. Obecnie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie deklaruje, że jeżeli pojawią się inwestorzy, to podejmie z nimi negocjacje.

 

Jerzy Góralewicz, wójt Birczy: "Nasza niezamożna gmina liczyła na ożywienie lotniska, upatrując w tym poważną szansę na jej rozwój i stworzenie nowych miejsc pracy przy obsłudze m.in. bogatych krajowych i zagranicznych turystów oraz myśliwych, udających się na Pogórze Przemyskie i w Bieszczady. (...)"

 --------------------------------------------

LOTNISKO W KRAJNEJ I UZDROWISKO W BIRCZY

SAMORZĄDOWY INFORMATOR POWIATU PRZEMYSKIEGO
ROK IV Nr 51 Październik / Listopad 2003

     Z wypowiedzi P. Jerzego Góralewicza - wójta Gminy Bircza wynika, że władze gminy Bircza czynią starania mające na celu ochronę przed zniszczeniem 1200 - metrowego pasa startowego lotniska w Krajnej, gdzie nadal lądują samoloty.

     Lotnisko powstało w latach 70 na terenie niegdyś istniejącej wsi Krajna. Od kilkunastu lat lotnisko popada w ruinę. Władze gminy czynią ciągłe starania w poszukiwaniu inwestorów, którzy chcieliby zagospodarować a tym samym ożywić na nowo lotnisko.

     Jak mówi Jerzy Góralewicz, zainteresowanych którzy chcieliby inwestować w to lotnisko do tej pory było kilku, m.in. Holendrzy, chcieli przystosować lotnisko do obsługi latających taksówek, zainteresowani byli również miłośnicy szybownictwa z Bezmiechowej oraz przedstawiciele książęcego rodu Sapiechów, posiadający już swoje inwestycje w Leszczawie Dolnej w gminie Bircza. Niestety nie udało się osiągnąć wspólnego konsensusu między zainteresowanymi i właścicielem terenu lotniska, którym jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

     Funkcjonowanie lotniska byłoby konieczną szansą umożliwiającą dalszy rozwój gminy i tworzenie nowych miejsc pracy przy obsłudze krajowych i zagranicznych turystów oraz myśliwych udających się na Pogórze Przemyskie i Bieszczady. Lotnisko i coraz modniejsze w transporcie lotniczym powietrzne taksówki mogłyby również dowozić z kraju i z zagranicy chętnych do korzystania z walorów uzdrowiskowych Birczy Zdroju, bowiem finalizują się kilkuletnie starania władz gminy o uzyskanie przez Birczę statusu gminy uzdrowiskowej.

E.S i M.D.

© Regionalny port lotniczy Przemyśl- Bieszczady
Blox.pl najciekawsze blogi w sieci